15 fotografija žena na poslu za Praznik rada

U čast Dana žena, prikupili smo 15 fotografija koje prikazuju žene tokom rada širom sveta.

Donošenje stočne hrane kući

FOTOGRAF: ALEX TREADWAY, NATIONAL GEOGRAPHIC

Žena u Indiji donosi kući seno kako bi nahranila životinje. Prema podacima Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, više od polovine radne snage u stočarstvu čine žene.

Gospođica “sam svoj majstor”

FOTOGRAF: GORDON WILTSIE, NATIONAL GEOGRAPHIC

Dete posmatra svoju majku kako popravlja svoj auto u dolini Rubi, u Nevadi.

Obezbeđivanje glavne kulture

FOTOGRAF: LYNN JOHNSON, NATIONAL GEOGRAPHIC

Žene sade hibridni pirinač na jugu vijetnamske delte. Uzgajanje pirinča jedan je od najvećih poslova za žene. Procenjeno je da 500 miliona žena širom sveta uzgaja ovu namirnicu, prema podacima SRI Međunarodne mreže i resursnog centra.

Obrazovni trenutak

FOTOGRAF: FRANS LANTING, NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE

Školska učiteljica drži čas u Gani.U ovoj zemlji, više od polovine obučenih učitelja osnovnog obrazovanja čine žene, prema podacima Svetske banke.

Priprema mesa

FOTOGRAF: STEVE RAYMER, NATIONAL GEOGRAPHIC

Osoblje priprema kravlje meso kojim će biti nahranjene velike mačke u Egzotičkom centru za spasavanje mačaka u gradu Center Point u Indijani.

Tkanje

FOTOGRAF: PAUL CHESLEY, NATIONAL GEOGRAPHIC

Žena radi na tkalačkom stanu u fabrici tekstila u Hangdžou u Kini. Prema podacima Azijske razvojne banke, žene čine gotovo polovinu kineske radne snage.

Dug put kući

FOTOGRAF: MATTHIEU PALEY, NATIONAL GEOGRAPHIC

Žene nose drva za ogrev i kuvanje, u regionu Gojal u Pakistanu.

Bojenje prediva

FOTOGRAF: MICHAEL HANSON, NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE

Žene boje predivo u Svetoj dolini u Peruu. Radeći u tekstilnoj industriji, žene u ovoj zemlji zarađuju novac, istovremeno čuvajući tradicionalne načine tkanja. 

Rad za jednakost

FOTOGRAF: CARY WOLINSKY, NATIONA GEOGRAPHIC CREATIVE

Žena premešta vrući, tečan čelik u mlinu u Alikuipi u Pensilvaniji. Ova fotografija pojavila se u izdanju časopisa National Geographic 1978. godine, u deceniji u kojoj su se žene borile za jednake mogućnosti u čeličnoj industriji.

Žene ribolovci

FOTOGRAF: ROBERT REID, NAIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE

Nisu svi ribolovci muškarci. Ove žene ribolovci pokazuju svoje radne uniforme u Banfu, u Škotskoj 1928.godine.

Držati se zajedno

FOTOGRAF: JOHN STANMEYER, NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE

Porodica sirijskih izbeglica bere pamuk na farbi u Arabau, u Turskoj.

Proučavanje mora

FOTOGRAF: B. ANTHONY STEWART, NATIONAL GEOGRAPHIC

Istraživač meri skelet tune u Woods Hole Okeanografskom institutu u Woods Hole u Masačusetsu.

Dnevni boravak

FOTOGRAF: A. W. CUTLER, NATIONAL GEOGRAPHIC

Na ovoj fotografiji iz 1914. godine koja potiče iz severne Mađarske, žena radi u polju dok njena beba leži u mreži.

Dvostruka dužnost

FOTOGRAF: J. BRUCE BAUMANN, NATIONAL GEOGRAPHIC

Žena doji jednog od svojih 6 sinova tokom vožnje mašine za seno na svojoj farmi u Indijani. Fotografija je objavljena u izdanju časopisa National Geographic 1976. godine.

Zaleđeni veš

FOTOGRAF: BRUCE DALE, NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE

Na fotografiji nastaloj 1975. godine u Nulatu na Aljasci, žena donosi zamrznute pantalone sa sušenja.