Prvi svetski rat počeo je 28. jula 1914. Godine

01:04