Prehistoric Women

©National Geographic
Prehistoric Women

Programinfo

Nya upptäcker kastar nytt ljus över den förhistoriska kvinnans roll.