Snöleopardens frusna rike

©National Geographic
Snöleopardens frusna rike

Programinfo

Denna film utspelar sig i Tibet och följer där det farliga liv som snöleoparden och deras unga avkomma lever i en fantastiskt vacker dal fylld med en ofantlig mångfald vilda djurarter.