The Hummingbird Effect

©National Geographic
The Hummingbird Effect

Programinfo

The Hummingbird Effect utforskar Costa Ricas spektakulära kolibrier och deras vitala roll för ett stort antal ecosystem och vilda djurarter.