The Lion Pride Next Door

©National Geographic
The Lion Pride Next Door

Programinfo

En förstagångsfödande lejoninna ger sitt bidrag till att stärka flocken i den indiska nationalparken i Gir. Hon drar upp sina egna regler och gör allt som krävs för att uppfostra sin ende unge. Detta innebär att lära honom hitta föda i en skoningslös vildmark, leka farliga lekar med kringströvande hannar och till och med besöka den närbelägna staden för att jaga! Bara då kan han själv ta ett eget territorium i anspråk och uppfylla sitt öde.