Dataskyddspolicy

Den 20 Mars 2019 förvärvade The Walt Disney Company vissa av 21st Century Fox verksamheter, inklusive de som tillhandahåller de tjänster som beskrivs nedan. Denna policy har uppdaterats för att återspegla denna transaktion.

Gäller från och med: 20/10/2020

 INTRODUKTION

Fox Networks Group Sweden AB, Västra Järnvägsgatan 23, 111, 64 Stockholm, Sverige (”Företaget” eller ”vi”), som kan kontaktas på e-postadress tfcf.fngprivacy_sw@disney.com, vill informera dig om hur vi samlar in, använder och röjer personuppgifter från och om dig via denna webbplats och dess associerade mobila webbplatser, applikationer och widgetar (gemensamt kallade ”Företagstjänsterna”).

Du hittar en innehållsförteckning och en kort sammanfattning av denna dataskyddspolicy i tabellen nedan. För ytterligare information om den databehandling som Företaget utför kan du klicka på länkarna i varje avsnitt i sammanfattningen. 

Innehållsförteckning:

 1. VAD OCH VEM OMFATTAR DENNA DATASKYDDSPOLICY?
 2. VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?
 3. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 4. PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 5. HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 6. VEM KAN FÅ ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
 7. ÖVERFÖRS DINA PERSONUPPGIFTER UTOMLANDS?
 8. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU I FÖRHÅLLANDE TILL DINA PERSONUPPGIFTER?
 9. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 10. UPPDATERINGAR AV DENNA DATASKYDDSPOLICY
 11. HUR KAN JAG KONTAKTA ER RÖRANDE BEHANDLINGEN AV MINA PERSONUPPGIFTER?

Sammanfattning:

 

Fråga

Information

1.       

Vad och vem omfattar denna dataskyddspolicy?

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in från och om dig via Företagstjänsterna.

 

Denna dataskyddspolicy gäller alla användare, inklusive både de som använder Företagstjänsterna utan att vara registrerade och utan att prenumerera på dem och de som har registrerat sig för eller prenumererar på en Företagstjänst.

 

Klicka här för mer information. 

2.      

Vilka typer av personuppgifter samlar vi in om dig?

Företaget kan samla in uppgifter från och om dig.

 

Mer specifikt samlar Företaget in (1) registreringsuppgifter, (2) offentliga uppgifter och information som du publicerar, (3) uppgifter som du har tillåtit sociala medier att dela med Företaget och (4) aktivitetsuppgifter.

 

Vi samlar dock inte in varken ekonomisk information från leverantörer av betalningstjänster eller känsliga uppgifter om dig.

 

Klicka här för mer information.

3.      

Hur använder vi dina personuppgifter?

Den främsta anledningen till att vi samlar in uppgifter om dig är att vi behöver dem för att kunna förse dig med Företagstjänsterna och för att du ska kunna interagera med sådana tjänster.

 

Med ditt föregående samtycke kan vi dessutom meddela dig om erbjudanden, kampanjer och marknadsföringskommunikation, inklusive sådan som baseras på dina personliga preferenser och vanor.

 

Klicka här för mer information. 

4.      

På vilken rättslig grund använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter samlas huvudsakligen in för att vi ska kunna förse dig med Företagstjänsterna.

 

I vissa fall kan vi även behöva samla in dina personuppgifter för att uppfylla gällande lagkrav och/eller för att skydda Företagets berättigade intressen.

 

Om du inte tillhandahåller dessa uppgifter, blir det omöjligt att erbjuda dig Företagstjänsterna.

 

När dina personuppgifter samlas in för marknadsföringsändamål, kan du välja att inte förse Företaget med dina personuppgifter.

 

Klicka här för mer information. 

5.      

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Att skydda dina uppgifter har högsta prioritet för oss. Följdaktligen har Bolaget vidtagit adekvata administrativa, tekniska och fysiska åtgärder utformade för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och obehörig användning, röjande eller ändring.

 

Klicka här för mer information. 

6.      

Vem kan få åtkomst till dina personuppgifter?

 

Företaget kan dela dina personuppgifter med (i) tjänsteleverantörer, (ii) våra närstående bolag, inklusive medlemmar av ’The Walt Disney Family of Companies’ och (iii) nationella myndigheter, när så tillåts enligt gällande lagar.

 

Klicka här för mer information. 

7.      

Överförs dina personuppgifter utomlands?

Dina personuppgifter kan överföras till andra länder inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive USA. I samtliga fall säkerställer vi alltid att korrekta och lämpliga skyddsåtgärder som överensstämmer med gällande lagar finns på plats för att skydda dina personuppgifter.

 

Klicka här för mer information.

8.      

Vilka rättigheter har du i förhållande till dina personuppgifter?

I enlighet med GDPR (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG) har du rätt att begära åtkomst till, komplettera, uppdatera, ändra och radera dina personuppgifter.

 

Klicka här för mer information.

9.      

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 

Dina personuppgifter lagras vanligen i våra system under den period som är nödvändig för att tillhandahålla Företagstjänsterna.

 

Klicka här för mer information. 

10.    

Uppdateringar av denna dataskyddspolicy

Företaget kan ändra eller uppdatera denna dataskyddspolicy även för att följa gällande lag.

 

Se Giltighetsdatum högst upp i denna dataskyddspolicy för information om när denna dataskyddspolicy senast reviderades.

11.     

Hur kan jag kontakta er rörande behandlingen av mina personuppgifter?

Du kan kontakta oss på följande e-postadress: tfcf.fngprivacy_sw@disney.com

 

 1. VAD OCH VEM OMFATTAR DENNA DATASKYDDSPOLICY?

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter (till exempel information som identifierar en viss person, som fullständigt namn eller e-postadress) som vi samlar in från och om dig via Företagstjänsterna och som behandlas i enlighet med villkoren i denna dataskyddspolicy.

Denna dataskyddspolicy och vår cookie policy gäller för alla användare, inklusive både de som använder Företagstjänsterna utan att vara registrerade för eller prenumerera på en Företagstjänst och de som har registrerat sig för eller prenumererar på en Företagstjänst.

I enlighet med vad som anges i våra användarvillkor, är Företagstjänsterna avsedda för en allmän publik och inte riktade till barn och samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 år.

 

 1. VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Företaget samlar in (1) registreringsuppgifter när du registrerar dig för en Företagstjänst, (2) offentliga uppgifter och inlägg som du delar via Företagstjänsterna, (3) uppgifter som du har tillåtit sociala medier att dela med Företaget, (4) aktivitetsuppgifter när du bereder dig åtkomst till och interagerar med en Företagstjänst. Mer specifikt samlar Företaget in följande typer av uppgifter från och om dig:

 1. Registreringsuppgifterär den information som du skickar till oss då du registrerar dig för en Företagstjänst, till exempel för att skapa ett konto, skriva kommentarer, få ett nyhetsbrev eller delta i en tävling. Registreringsinformation kan som exempel inkludera namn, efternamn, e-postadress, kön, land, postnummer och födelsedatum.
 2. Offentliga uppgifter och inläggbestår av kommentarer eller innehåll som du lägger upp på Företagstjänsterna och de personuppgifter om dig som åtföljer dessa inlägg eller detta innehåll, vilket kan inkludera namn, användarnamn, kommentarer, preferenser, status, profilinformation och bild. Offentlig information och offentliga inlägg är alltid offentliga, vilket innebär att de är tillgängliga för alla och kan visas i sökresultat från externa sökmotorer.
 3. Uppgifter från sociala medier. Om du bereder dig åtkomst till eller loggar in till en Företagstjänst via ett socialt medium eller ansluter en FNG-tjänst till ett socialt medium, kan de uppgifter som vi samlar in också inkludera ditt användar-ID och/eller ditt användarnamn som är associerat med det sociala mediet, all information och allt innehåll som du har tillåtit detta sociala medium att dela med oss, som din profilbild, din e-postadress eller dina vänlistor och alla personuppgifter som du har offentliggjort i samband med det sociala mediet. När du bereder dig åtkomst till Företagstjänsterna via sociala medier och när du ansluter en Företagstjänst till sociala medier, bemyndigar du Företaget att samla in, lagra och använda sådana personuppgifter och sådant innehåll i enlighet med denna dataskyddspolicy.
 4. Aktivitetsuppgifter. När du bereder dig åtkomst till och interagerar med Företagstjänsterna kan det hända att vi samlar in särskild information om dessa besök. För att göra det möjligt för dig att ansluta till Företagstjänsterna tar våra servrar exempelvis emot och spelar in information om din dator, din enhet och din webbläsare, inklusive eventuellt din IP-adress, din webbläsartyp och annan programvaru- eller maskinvaruinformation. Om du bereder dig åtkomst till Företagstjänsterna från en mobil eller en annan enhet kan det hända att vi samlar in en unik enhetsidentifierare som har tilldelats den enheten, geolokaliseringsdata eller annan transaktionsinformation för den enheten. Om du bereder dig åtkomst till Företagstjänsterna från en mobil eller en annan enhet kan det hända att vi samlar in en unik enhetsidentifierare som har tilldelats den enheten, geolokaliseringsdata eller annan transaktionsinformation för den enheten. Cookies och annan spårningsteknik (som webbläsarcookies, pixlar, pixeltaggar och Adobe Flash-teknik som vanligtvis kallas ”Flash-cookies”) kan också användas för insamling. Dessa tekniker kan användas för att samla in och lagra information om din användning av Företagstjänsterna, till exempel sidor som du har besökt, video och annat innehåll som du har tittat på, sökfrågor som du har kört och annonser som du har sett. Se vår cookie policy för mer information.
 5. Information från andra källor. Vi kan komplettera den information som vi samlar in med information från andra källor, till exempel allmänt tillgänglig information om din online- och offlineaktivitet från sociala medier och kommersiellt tillgängliga källor.

Vi samlar inte in:

 • Ekonomisk information från en leverantör av betalningstjänster: I vissa fall kan vi använda oss av en oberoende Betalningstjänst för att du ska kunna köpa en produkt eller göra betalningar (”Betalningstjänst”). Om du vill köpa en produkt eller göra en betalning med hjälp av en Betalningstjänst, kommer du att dirigeras till en webbsida för Betalningstjänsten. All information som du tillhandahåller till en Betalningstjänst blir föremål för den aktuella Betalningstjänstens dataskyddspolicy, istället för den här dataskyddspolicyn. Vi har ingen kontroll över, och ansvarar inte för, någon Betalningstjänsts användning av information som samlats in via någon Betalningstjänst.
 • Känslig information: Vi ber dig att inte skicka oss, och inte röja, några känsliga personuppgifter (som personnummer, information om etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religion eller andra övertygelser, hälsouppgifter, uppgifter ur kriminalregistret eller om fackmedlemskap) på eller via Företagstjänsterna eller i övrigt.

Länkade tjänster 

Slutligen kan Företagstjänsterna också vara länkade till webbplatser, inklusive sociala medier, som drivs av oberoende företag och kan innehålla annonser eller erbjuda innehåll, funktionalitet, spel, nyhetsbrev, tävlingar eller applikationer som utvecklas och underhålls av oberoende företag. Företaget ansvarar inte för oberoende företags dataskyddsrutiner och när du lämnar Företagstjänsterna eller klickar på en annons, bör du kontrollera gällande dataskyddspolicy för den andra tjänsten.

 1. HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in från och om dig för att:

 1. förse dig med Företagstjänsterna och funktionerna,
 2. göra det möjligt för dig att kommentera innehåll och delta i spel, tävlingar eller belöningsprogram online,
 3. ge dig kundservice och svara på frågor,
 4. följa gällande lagar eller rättsliga förfaranden och/eller svara på frågor från offentliga eller regeringsmyndigheter,
 5. mäta, analysera och förbättra dessa Företagstjänster och funktioner,
 6. skydda Företagets och andras rättigheter. Som exempel kan det finnas tillfällen då Företaget kan komma att använda dina personuppgifter, bland annat situationer där Företaget har goda skäl att tro att sådan behandling är nödvändig för att (i) skydda, verkställa eller försvara lagliga rättigheter, dataskydd, säkerhet eller egendom som tillhör Företaget, Företagets närstående bolag eller deras anställda, agenter, uppdragstagare, licensgivare och leverantörer (inklusive verkställighet av våra avtal och våra användarvillkor), (ii) värna om skydd, dataskydd och säkerhet för Företagstjänsternas användare eller allmänheten, (iii) skydda Företaget, samt andra involverade tredje parter som Företagets leverantörer, mot bedrägeri eller för riskhanteringsändamål,
 7. slutföra en bolagstransaktion, som en föreslagen eller faktisk omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, uppdrag, överlåtelse eller annan disposition av hela eller någon del av Företagets verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden). Om till exempel Företaget är involverat i en sammanslagning eller en överlåtelse av hela eller en väsentlig del av verksamheten, kan Företaget röja och överföra dina personuppgifter till den part eller de parter som är involverade i transaktionen som en del av den transaktionen,
 8. tillåta funktionalitet för social delning. Om du loggar in till Företagstjänsterna med ett socialt mediekonto eller ansluter ett sådant till Företagstjänsterna, kan vi ta del av ditt användarnamn, din bild och dina preferenser samt dina aktiviteter med och kommentarer till andra användare av Företagstjänster och dina vänner som är associerade med ditt sociala medium. Vi kan också dela dessa personuppgifter med den sociala medieleverantören,
 9. förbättra din upplevelse av Företagstjänsterna, både online och offline, genom att leverera innehåll som du kan finna relevant och intressant,
 10. med ditt föregående samtycke, meddela dig (via e-post, SMS, telefon, chatt och sociala medier) om erbjudanden, kampanjer och annan marknadsföringskommunikation angående Företagstjänsterna, tjänster/produkter från tredje parter verksamma inom medie-, tv-, film-, print- och/eller resebranschen, inklusive koncernföretag och co-branding-tjänster eller -funktioner, såsom tävlingar eller andra kampanjer som arrangeras tillsammans med en tredje part eller ett av Företagens närstående bolag som kan arrangeras i Företagstjänsterna eller i Företagens närstående bolags tjänst eller tredje parts tjänst,
 11. med ditt föregående samtycke, skicka marknadsföringskommunikation till dig anpassad efter dina intressen och behov via de kommunikationskanaler som anges under j) ovan.

 Vi kan använda anonymiserad information eller information som inte längre identifierar dig som person, även indirekt (till exempel statistik), för valfritt ändamål eller dela den med tredje part.

 1. PÅ VILKEN GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter för ändamålen i:

 1. avsnitt 3 a) till c), i denna dataskyddspolicy är nödvändig för tillhandahållandet av de begärda tjänsterna och är därför obligatorisk eftersom tjänsterna annars inte kan tillhandahållas,
 2. avsnitt 3 d) i denna dataskyddspolicy erfordras enligt gällande lagar och är därför också obligatorisk,
 3. avsnitt 3 e) till g) i denna dataskyddspolicy utförs baserat på Företagets och dess motparters berättigade intressen, vilket adekvat balanseras med ditt intresse eftersom databehandlingen utförs inom de gränser som är absolut nödvändiga för att utföra sådana aktiviteter. Dessa uppgiftsbehandlingar är inte obligatorisk och du kan när som helst invända mot den enligt beskrivningen i avsnitt 11 i denna dataskyddspolicy, såvida inte Företaget har övervägand berättigat intresse för att fortsätta behandlingen.

Tvärtom är behandlingen av dina personuppgifter för de övriga ändamålen i:

 • avsnitt 3 h) skönsmässig, men utan ditt samtycke är det omöjligt att ansluta ett socialt mediekonto till Företagstjänsten, vilket innebär att du måste logga in till Företagstjänsten med hjälp av en annan mekanism,
 • avsnitt 3 i) till k), skönsmässig, men utan ditt samtycke är det omöjligt för Företaget att tillhandahålla dig med personaliserat innehåll, att förse dig med generisk marknadsföringskommunikation om Företagets och tredje parters tjänster/produkter eller kommunikation baserad på dina intressen och behov samt att tillhandahålla co-branding-tjänster.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter för ändamålen i avsnitt 3, i) till k), genom att meddela detta till den e-postadress som anges i avsnitt 11 nedan. Vänligen notera att de aktiviteter som tas upp under avsnitt 3 i) kan komma att utföras med hjälp av cookie tracking-teknik. För mer  information om hur du inaktiverar cookies, se vår cookiepolicy. Slutligen kan du dra tillbaka ditt samtycke eller motsätta dig direktmarknadsföring avseende aktiviterna under avsnitt 3 j) och k) genom att antingen, om du är registrerad, ändra inställningar i dina användarprofil eller, om du inte är registrerad, via det verktyg för samtyckeshantering som finns på vår hemsida eller genom att följa anvisningarna därom i vår kommunikation till dig.

 

Nedan hittar du en förklarande tabell över ovanstående:

 

Ändamål med behandlingen

Rättslig grund

Frivilligt eller nödvändigt tillhandahållande av personuppgifter

Avsnitt 3 a): Tillhandahållande av Företagstjänster

(t.ex. när användarregistrering är nödvändig)

Utförande av avtal

Tillhandahållande är nödvändigt

 

Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter omöjliggör vårt tillhandahållande av Företagstjänsterna

Avsnitt 3 b): Användarinteraktion (kommentarer, deltagande i tävlingar osv.).

Utförande av avtal

Tillhandahållande är nödvändigt

 

Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter omöjliggör vårt tillhandahållande av Företagstjänsterna

Avsnitt 3 c): Kundservice

Utförande av avtal

Tillhandahållande är nödvändigt

 

Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter omöjliggör vårt tillhandahållande av Företagstjänsterna

Avsnitt 3 d): Efterlevnad av rättslig skyldighet

Rättslig skyldighet

Tillhandahållande är obligatoriskt

 

Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifteromöjliggör vårt tillhandahållande av Företagstjänsterna

Avsnitt 3 e): Analys och förbättring av Företagstjänster

Berättigat intresse

Tillhandahållande är inte obligatoriskt

 

Du kan nyttja din rätt till att motsätta dig behandling av uppgifterna, men vi kan komma att fortsätta behandlingen av uppgifterna förutsatt att vi har berättigat intresse för att fortsätta sådan som överväger ditt intresse

Avsnitt 3 f): Skydd av Företaget och tredje parters intressen

Berättigat intresse

Tillhandahållande är inte obligatoriskt

 

Du kan nyttja din rätt till att motsätta dig behandling av uppgifterna, men vi kan komma att fortsätta behandlingen av uppgifterna förutsatt att vi har berättigat intresse för att fortsätta sådan som överväger ditt intresse.

Avsnitt 3 g): Företagstransaktion

Berättigat intresse

 

Tillhandahållande är inte obligatoriskt

 

Du kan nyttja din rätt till att motsätta dig behandling av uppgifterna, men vi kan komma att fortsätta behandlingen av uppgifterna förutsatt att vi har berättigat intresse för att fortsätta sådan som överväger ditt intresse.

Avsnitt 3 h): Delning i sociala medier

Samtycke

Tillhandahållande är frivilligt

 

Du kan utöva din rätt att motsätta dig behandling, utan annan konsekven än att behöva logga in med ett annat konto.

Avsnitt 3 i): Personalisering av din användarupplevelse

Samtycke

Tillhandahållande är frivilligt

 

Du kan utöva din rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, utan annan konsekvens än att du inte längre kommer att ta emot innehåll från oss som du kan finna av intresse

Avsnitt 3 j): Generisk marknadsföring

Samtycke

Tillhandahållande är frivilligt

Du kan utöva din rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, utan annan konsekvens än att du inte längre kommer att ta emot marknadsföringskommunikation

Avsnitt 3 k): Målinriktad marknadsföring

Samtycke

Tillhandahållande är frivilligt

Du kan utöva din rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, utan annan konsekvens änatt du inte längre kommer att ta emot marknadsföringskommunikation

 

 1. HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas både med elektroniska och manuella medel och skyddas genom adekvata säkerhetsåtgärder, med beaktande av den senaste utvecklingen och genomförandekostnader och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter. I synnerhet använder sig Företaget av lämpliga administrativa, tekniska, personalmässiga och fysiska åtgärder för att skydda personuppgifter i sin besittning mot förlust, stöld och obehörig användning, röjande eller ändring.

 

 1. VEM KAN FÅ ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Företaget kan dela dina personuppgifter för de ändamål som redovisas i avsnitt 3 ovan till nedanstående kategorier av mottagare i Europeiska unionen, eller utanför Europeiska unionen, i enlighet med och inom ramarna för bestämmelserna i avsnitt 7 nedan:

Tredje parts-tjänsteleverantörer som anförtrotts behandlingsaktiviteter och som vederbörligen utsetts till personuppgiftsbiträden när så krävs enligt gällande lagar, till exempel molntjänstleverantörer, andra enheter i koncernen, leverantörer av tjänster som är väsentliga för eller till stöd för Företagstjänsten och därmed som exempel, och utan begränsning, företag som tillhandahåller IT-tjänster, experter, konsulter och advokater;.

Företaget som uppstår som ett resultat av av eventuella sammanslagningar, företagsdelningar eller andra omvandlingar;.

Företagets närstående bolag innefattar också medlemmar av ’The Walt Disney Family of Companies’. För mer information om dessa kan du kontakta privacycontact@twdc.com ;

Affärspartners. Med ditt tidigare samtycke kan Företaget dela med dig av dina personuppgifter med affärspartners inom följande sektorer: media, sändning, film, publicering och / eller resor för att skicka dig marknadsföringskommunikation; samt

Behöriga myndigheter i syfte att följa gällande lagar.

 

 1. ÖVERFÖRS DINA PERSONUPPGIFTER UTOMLANDS?

Dina personuppgifter kan överföras till länder inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt till USA. Vissa länder utanför EES anses av Europeiska kommissionen att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd överensstämmande med EES-standarder. Den fullständiga listan över dessa länder finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. För överföringar från EES till länder som Europeiska kommissionen inte anser upprätthåller ett adekvat skydd, har vi vidtagit korrekta och lämpliga skyddsåtgärder utformade för att skydda dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar, som de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen enligt artiklarna 45 och 46 i EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).

Du har rätt att begära ut en kopia av ovanstående åtgärder och ytterligare information om dina personuppgifter genom att kontakta Företaget på den adress som anges i avsnitt 11 i denna dataskyddspolicy.

 

 1. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU I FÖRHÅLLANDE TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

I enlighet med Dataskyddsförordningen har du rätt att när som helst:

 1. få bekräftelse på om dina personuppgifter finns för att få en kopia av detta, för att få information om såväl innehållet som källan samt om ytterligare information, som avses i denna sekretesspolicy, i syfte att behandla dina personuppgifter , mottagarkategorierna, eventuella automatiska beslutsfattande (om sådana finns), den planerade perioden för vilken vi ska lagra den (om möjligt) samt de skyddsåtgärder som vi har antagit för överföringar utanför EES;
 2. verifiera att dina personuppgifter är korrekta och begära att dessa korrigeras, uppdateras eller ändras;
 3. begära borttagandet eller anonymisering av dina personuppgifter i det fall att:
  • dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lag.
  • dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål som vi samlade in dem för.
  • vi har en laglig skyldighet att radera dessa.
  • du har motsatt dig behandlingen av lagliga skäl och vi har och vi har inga tvingande eller övervägande lagliga skäl att fortsätta sådan behandling.
 4. på lagliga skäl motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse (som angivits omedelbart ovan).
 5. begära att Företaget begränsar sin behandling av dina personuppgifter i händelse att:
  • du bestrider korrektheten i personuppgifterna tills vi har vidtagit tillräckliga åtgärder för att korrigera eller verifiera dess korrekthet;
  • behandlingen är olaglig, men du inte vill att raderar personuppgifterna;
  • vi inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens ändamål, men du behöver det för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav; eller – om du har invänt mot behandlingen på grundval av vårt berättigade intresse – i avvaktan på klargrande av om Företaget har övervägande lagliga skäl att fortsätta sin behandling.   
 6. Få en elektronisk kopia av dina personuppgifter om du vill portera dina personuppgifter, som du har lämnat till oss, till dig själv eller till en annan leverantör (”dataportabilitet”), när personuppgifterna behandlas med automatiska medel och behandlingen antingen är: (i) baserad på ditt samtycke; eller (ii) nödvändig för Företagetstjänsterna.
 7. inge ett klagomål till behörig tillsynsmynighet.

Med avseende på ovanstående rättigheter kan du skicka din förfrågan till den adress som anges i avsnitt 11 nedan. I ditt meddelande ska du inkludera din e-postadress, ditt namn, din adress och ditt telefonnummer och tydligt ange vilken information du vill få åtkomst till, ändra, begränsa eller radera. 

Kom ihåg att även efter att du har avslutat ditt konto, och efter att du har bett oss att radera dina personuppgifter, kan kopior av viss information från ditt konto vara synliga under vissa omständigheter där du till exempel har delat information med sociala medier eller andra tjänster eller till exempel när lagring av sådana kopior är nödvändig för att uppfylla lagliga skyldigheter eller för rättsligt försvar.  På grund av egenskaperna hos cachelagringstekniken kan det hända att ditt konto inte omedelbart blir otillgängligt för andra.  Vi kan också behålla säkerhetskopierad information relaterad till ditt konto på våra servrar under en tid efter att kontot avslutats, eller efter en begäran om radering, för att följa gällande lagstiftning.

 

Vi ger dig också många valmöjligheter vad gäller vår användning och vårt röjande av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.  Du kan återkalla ditt samtycke till följande:

 • Ta emot elektronisk kommunikation från oss. Om du inte vill få marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden från oss i framtiden kan du välja att avsluta utskicket av dessa marknadsrelaterade e-postmeddelanden genom att antingen följa anvisningarna för avregistrering i vår kommunikation eller, om funktionalitetet finns på webbplatsen, helt enkelt ändra dina önskemål i inställningarna i din användarprofil, om du är en registrerad användare, eller, om funktionalitetet finns på webbplatsen, genom verktyget för samtyckeshantering på vår webbplats, om du inte är en registrerad användare. Du kan också skicka en förfrågan till adressen i avsnitt 11 i dataskyddspolicyn. Under alla omständigheter kan företaget fortsätta att skicka dig administrativ kommunikation relaterad till tillhandahållandet av Företagstjänsterna.
 • Vår delning av dina personuppgifter med Företagets närstående bolag eller affärspartner för deras marknadsföringsändamål. Om du föredrar att vi i framtiden inte delar med oss av dina personuppgifter med Företagets närstående bolag och/eller affärspartner för deras direktmarknadsföringsändamål, kan du välja bort denna delning genom att, om funktionalitetet finns på webbplatsen, helt enkelt ändra dina önskemål i inställningarna i din användarprofil, om du är en registrerad användare, eller, om funktionalitetet finns på webbplatsen,  genom verktyget för samtyckeshantering vår webbplats, om du inte är en registrerad användare, eller genom att skicka en begäran till den adress som anges i avsnitt 11 i dataskyddspolicyn.

I alla ovanstående fall kan det hända att vi kontaktar dig och ber dig om mer information som är nödvändig för att kunna hantera din begäran på ett korrekt sätt.

 

 1. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar endast dina uppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna samlades in och enligt vad som redovisas i denna dataskyddspolicy. Under alla omständigheter gäller följande lagringsperioder för behandling av dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

 1. Uppgifter som samlats in för de ändamål som anges i avsnitt 3, a) till h), i denna dataskyddspolicy, lagras under den tid som Företagstjänsten tillhandahålls eller de aktiviteter som omfattas därav, plus under preskriptionstiden enligt gällande lag efter uppsägningen av Företagstjänsten.
 2. Uppgifter som samlats in för de ändamål som anges i avsnitt 3 h) i denna dataskyddspolicy, lagras under den tid som krävs för att logga in till Företagstjänsten via ett socialt nätverk.
 3. Uppgifter som samlats in för de ändamål som anges i avsnitt 3, letter i) lagras under en period om 12 månader.
 4. Uppgifter som samlats in för de ändamål som anges i avsnitt 3 j) lagras under en period om 2 år.
 5. Uppgifter som samlats in för de ändamål som anges i avsnitt 3 k) lagras under en period om 2 år.

I slutet av lagringsperioden kommer dina personuppgifter antingen att makuleras, anonymiseras eller aggregeras.

 

 1. UPPDATERINGAR AV DENNA DATASKYDDSPOLICY

Företaget kan ändra eller uppdatera denna dataskyddspolicy av valfri anledning (inklusive, men inte begränsat till, ändringar i gällande lag och tolkningar, beslut, yttranden och order rörande sådan gällande lag).

Se Giltighetsdatum högst upp i denna dataskyddspolicy för information om när denna dataskyddspolicy senast reviderades. Alla ändringar av denna dataskyddspolicy kommer att meddelas i förväg genom att den reviderade dataskyddspolicyn publiceras i Företagstjänsterna. Om vi ​​gör några väsentliga ändringar av dataskyddspolicyn som ändrar beskaffenheten hos behandlingen eller utökar våra rättigheter att använda de personuppgifter som vi redan har samlat in från dig, meddelar vi dig och låter dig välja hur framtida användning av dessa personuppgifter ska gå till, efter vad som kan krävas enligt gällande lag.

 

 1. KONTAKTA OSS

Om du har frågor om denna dataskyddspolicy kan du kontakta oss via e-post till tfcf.fngprivacy_sw@disney.com.