America's Deadliest Sharks

Söndag 29 augusti 19.35

©National Geographic
America's Deadliest Sharks

Nästa visning på TV

  1. Söndag 29 augusti 19.35

    America's Deadliest Sharks

Programinfo

Det finns omkring 175 hajarter i vattnen runt USA men bara en handfull av dessa har, såvitt man vet, attackerat människor. Trots det är antalet hajattacker årligen längs USA:s kuster högre än den totala siffran för resten av världen sammanräknat.