America's Deadliest Sharks

Fredag 31 december 11.00

©National Geographic
America's Deadliest Sharks

Nästa visning på TV

  1. Fredag 31 december 07.50

    America's Deadliest Sharks

  2. Fredag 31 december 11.00

    America's Deadliest Sharks

  3. Lördag 1 januari 01.40

    America's Deadliest Sharks

Programinfo

Det finns omkring 175 hajarter i vattnen runt USA men bara en handfull av dessa har, såvitt man vet, attackerat människor. Trots det är antalet hajattacker årligen längs USA:s kuster högre än den totala siffran för resten av världen sammanräknat.