Amerikanska krigsgeneraler: Från Vietnam till 9/11

National Geographic
Amerikanska krigsgeneraler: Från Vietnam till 9/11

Programinfo

Detta är berättelsen om hur den amerikanska arméns tillbakadragande från Vietnam formade USA:s framtida krig och de generaler som utkämpade dem. USA:s ledande generaler talar om hur de utbildades att slåss mot en traditionell fiende men fann sig fastlåsta i gerillakrig i såväl Irak som Afghanistan efter 11 september – just den sorts krig som USA hoppades aldrig mer behöva utkämpa efter Vietnam.