Apokalyps: Hitlers uppgång

Apokalyps: Hitlers uppgång

Programinfo

År 1924 skriver Adolf Hitler: "En starkare ras kommer att fördriva de svaga raserna." Ingen anade att Hitler skulle bli Tysklands diktator – Führern. När den misslyckade konstnären och ensamvargen ligger i skyttegravarna under första världskriget (1914-1918) finner han sitt uppdrag: att rädda Tyskland. Till en början ser de flesta av tyskarna Hitler som en excentrisk person i utkanten av det politiska livet. Vändpunkten blir den ekonomiska krisen år 1929. En stor andel av invånarna som är rädda för kaos och socialister väljer att rösta på Hitler. Den unga demokratin befinner sig i fara och det finns ingen kvar som kan skydda den. Nazidiktaturen sprider sin skoningslösa skugga över Tyskland, och Hitler hävdar att han strävar efter fred i samma stund som han förbereder sig för ett apokalyptiskt krig.

Avsnitt

Säsong 1
  • Hitlers frammarsch

    +

    Adolf Hitler betraktades som en marginaliserad knäppgök i det tyska politiska livet tills den ekonomiska krisen 1929 förändrade allt.

  • Vägen till krig

    +

    År 1933 styrs hela Tyskland av en nazistisk diktatur. Hitler är nu Führern som förbereder för krig samtidigt som han offentligt förespråkar fred.