Area 51: UFO's Declassified

©National Geographic
Area 51: UFO's Declassified

Programinfo

Insiderintervjuer och nyligen offentliggjorda CIA-dokument avslöjar hur den amerikanska militärbasen känd som Area 51 blev en samlingsplats för UFO-jägare.