Atlantis Rising Cutdown

National Geographic
Atlantis Rising Cutdown

Programinfo

“Atlantis Discovered”, med James Cameron som exekutiv producent, är en 120 minuter lång detektivhistoria som söker, hittar och utforskar artefakter som exempelvis arkeologiska fynd, satellitfoton, manuskript, undervattensexpeditioner osv. och sedan försöker ”avkoda” artefakterna i ett försök att komma närmare pudelns kärna.