Hamnsäkerheten i Hamburg

National Geographic
Hamnsäkerheten i Hamburg

Programinfo

Hamnen i Hamburg är det viktigaste navet för Tysklands import och export, vilket smugglare från hela världen försöker utnyttja för att smuggla droger, vapen och piratkopior. Vi följer tullpersonalens insatser från hantering av misstänk gods till dess beslagtagande i Hamburg. Vi får exklusiva inblickar i hur Tysklands mest framgångsrika tull och dess konfiskerande av vapen och gods fungerar.