Dröm stort och vidga dina vyer.

En storslagen berättelse om en fiktiv besättnings resa till Mars 2033. En blandning mellan en dramadokumentär och intervjuer med nutida forskare.

01:51

Mer om programmet  (33 videos)