Ovädrens år

© Jim Edds
Ovädrens år

Programinfo

Dramatiska bilder av de stora katastrofer som drabbade världen 2010, som översvämningarna i Pakistan och jordskreden i Brasilien.