Hur skulle jag definiera kärlek?

Säsong 1

Vi är alla människor. Men hur kommer det sig att våra samhällen så fundamentalt skiljer sig åt? Hur utvecklades den mänskliga civilisationen? Hur kommer samhället att se ut i framtiden när globalisering och teknik vänder upp och ned på vårt levnadssätt?
Under en tid då globala händelser verkar driva kulturer ifrån varandra är målet med den här serien att skildra de grundläggande krafter som sammanhåller våra samhällen, och den mänsklighet som var och en av oss delar.
I denna omfattande serie beger sig Morgan Freeman ut på en resa världen över för att träffa människor från olika kulturer, vars liv har formats på förbluffande sätt genom dessa grundläggande krafter. Hans syfte är att förstå hur den mänskliga kulturen har kunnat anta så många anmärkningsvärda skepnader.

02:23