Vattenkrisen - Maktspelet om Kaliforniens vatten

© FRESH WATER FILMS/Bryan Harvey/ Tim Gould
Vattenkrisen - Maktspelet om Kaliforniens vatten

Programinfo

Få en inblick i det maktspel som pågår för att manipulera och utnyttja delstaten Kaliforniens mest värdefulla resurs: vatten.