WW1: Dödens tunnlar

National Geographic
WW1: Dödens tunnlar

Programinfo

December 1914. Efter 5 månaders krig har såväl tyskarna som de allierade grävt ner sig bakom ogenomträngliga linjer. Inför denna belägringssituation tillgriper soldaterna ett gammalt vapen som de moderniserar: minan, med vars hjälp de spränger fiendens ställningar underifrån.