Den amerikanska schimpansen

Den amerikanska schimpansen

Programinfo

Ingen vild schimpans har transporterats till USA på över 40 år. Skapar vi en ny typ av schimpans när vi föder upp dem i fångenskap?