Det vilda Turkiet

Det vilda Turkiet

Programinfo

Turkiet har en stor biologisk mångfald och är hem till många olika djur, men rörelser i jordskorpan gör överlevnad till en svår utmaning.