En fientlig planet: Kyliga utmaningar

Söndag 29 december 18.00

National Geographic
En fientlig planet: Kyliga utmaningar

Nästa visning på TV

  1. Söndag 29 december 18.00

    En fientlig planet: Kyliga utmaningar

  2. Söndag 29 december 20.25

    En fientlig planet: Kyliga utmaningar

  3. Söndag 29 december 23.35

    En fientlig planet: Kyliga utmaningar

Programinfo

Även i vildmarkens mer skonsamma miljöer är livet en ständig kamp. Men de djur som lever i världens kallaste habitat har anpassade kroppar och beteenden som möjliggör överlevnad gentemot oddsen som mot varandra. De lever och dör brutalt, men de som överlever är de som kan bemästra kylan.