Europe's New Wild

©National Geographic
Europe's New Wild

Programinfo

Europas Nya Vildmark är den inspirerande berättelsen om en kontinents vilda återfödelse. I sex avsnitt avslöjar serien naturens spektakulära återinträde i Europas mest varierande och fantastiska landskap. Från Polcirkeln till frodiga våtmarker, djupa skogar och karga bergstoppar får vi se Europas mest ikoniska vilda djurliv frodas på de mest oväntad platser.

Avsnitt

Säsong 1
 • Return of The Titans

  +

  I Karpaterna och andra vildmarker får naturen en hjälpande hand. Återintroduceringen av den europeiska bisonoxen och gråvargens spridning över kontinenten signalerar en comeback för de vilda djuren som inte bara gynnar andra djur, utan även människan.

 • The Missing Lynx

  +

  Över hela den iberiska halvön återställs födokedjor och ekosystem i syfte att göra det möjligt för utrotningshotade arter – inklusive världens mest sällsynta kattdjur – att frodas.

 • Saving Europe's Bears

  +

  I Italien och Kroatien hjälper ansträngningarna att rädda en sällsynt björnart många andra djur och landskap att frodas.

 • Europe's Amazon

  +

  Donaufloden färdas tretusen kilometer österut, från Schwarzwald i Tyskland till Svarta Havet i öster, där den delas upp i hundratals kanaler som utgör 4 100 kvadratkilometer Donaudelta. Floden göder en mångfald habitat som är hemvist för över 300 spektakulära våtmarksfåglar, över 40 däggdjur och hundratals amfibiedjur, fisk- och insektsarter.

 • The Scavenger's Return

  +

  I Bulgariens Rodopiberg håller det vilda djurlivet på att få en renässans. I takt med att bytesdjuren återvänder och omformar markerna gäller detta även för rovdjuren. Men det kan samtidigt vara gamarna som håller nyckeln till att fullborda livscyklen.

 • Land of Snow And Ice

  +

  Samernas renskötare och moderna miljövårdare samarbetar i syfte att rädda en av Europas vildaste vildmarker. Genom is och snö omformas banden mellan människa och vildmark.