Människa mot gepard

Människa mot gepard

Programinfo

I det här programmet ställer vi människans prestationsförmåga mot gepardens.