Pälssälar: Kamp om överlevnad

Pälssälar: Kamp om överlevnad

Programinfo

Två sälungar, som har fötts på olika kuster, är i färd att lära sig hur man överlever i ett tufft klimat.