Stam mot stolthet

Tribe Vs Pride © National Geographic
Stam mot stolthet

Programinfo

En urgammal masaj-ritual sa att unga män måste döda ett vilt lejon. Men i takt med att antalet lejon minskat beslöt masajernas äldste att stryka den.