Prazgodovinske ženske

6+6+
©National Geographic
Prazgodovinske ženske

Opis

Prazgodovinske ženske niso ves čas živele v jamah. S sodobno tehnologijo odkrivamo, da so imele v starih družbah veliko večjo vlogo.