Diamanti, zlato in puške: Raziskovalec XL

16+16+
Diamanti, zlato in puške: Raziskovalec XL

OPIS

Raziskovanje nezakonitih prodaj, ropov in tajnih operacij.