Ebedi Düşmanlar: Aslan ve Sırtlan

©National Geographic
Ebedi Düşmanlar: Aslan ve Sırtlan

Bölüm Özeti

Aslanlar ve sırtlanlar arasındaki yoğun ilişkiyi ve süregiden rekabeti anlatan bir yolculuğa çıkıyoruz.