ŞART VE KOŞULLAR

Bu Şart ve Koşullar National Geographic Channel Medya Hizmetleri Anonim Şirketi (“Nat Geo”), National Geographic Channel Wild Medya Hizmetleri Anonim Şirketi (“Nat Geo Wild”) ve National Geographic Channel Adventure Medya Hizmetleri Limited Şirketi’nin (“Nat Geo People”) (birlikte “Şirketler”) natgeotv.com/tr adresinde bulunan resmi web sitesi ve ilgili siteler (“Web Sitesi”) ile NatGeo Play ile NatGeo Fan de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mobil uygulamalarını (“Uygulamalar”) kullanımınızı düzenlemektedir. Web Sitesi’ne ve Uygulamalara merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan NGC Europe Limited tarafından sağlanan erişim ve kullanım aşağıdaki Şart ve Koşullar’a tabidir. Web Sitesi’ni ziyaret ederek ve Uygulamaları kullanarak bu Şart ve Koşullar’a ve Web Sitesi ve Uygulamaların kullanımında destek sağlayan üçüncü tarafların politikalarına ilk ziyaret ve kullanım tarihinizden itibaren açık rıza göstererek bunlara uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. NGC Europe Limited bu Şart ve Koşullar’ı herhangi bir zamanda değiştirme hakkını bu değişiklikleri online yayınlayarak saklı tutar. 

Bu Şart ve Koşullar’da Web Sitesi’nin ve Uygulamaların kullanıcısı “Siz” veya “Sizin”,”Size”;Web Sitesi’ni ve Uygulamaları sağlayan ise "Biz", "Bize" "Bizim" olarak tanımlanır.

1. İçerik - Web Sitesi ve Uygulamalar Size Bizim tarafımızdan kişisel bilgi, eğlence ve eğitim amaçlı tedarik edilmiştir. Web Sitesi ve Uygulamalar üzerinden erişilen bilginin doğru, tam veya güncel olduğuna yönelik herhangi bir beyan veya garanti vermemekteyiz. Fotoğraflar, görüntüler ve metinler dâhil olmak üzere Web Sitesi’nde ve Uygulamalarda bulunan materyal kendi kişisel, ticari olmayan ev kullanımız haricinde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, eklenemez, radyo veya televizyonda yayımlanamaz veya iletilemez. Herhangi farklı bir kullanım için önceden yazılı iznimizin alınması gerekir. 

2. Web Sitesi’nde ve Uygulamalarda bulunan herhangi bir materyali uyarlamamayı, değiştirmemeyi veya bu materyalden yeni bir eser yaratmamayı yahut kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız haricinde herhangi bir başka amaç için kullanmamayı kabul ediyorsunuz. Web Sitesi’ni ve Uygulamaları yalnızca yasal amaçlar için ve Web Sitesinin ya da Uygulamaların herhangi bir üçüncü kişinin kullanım ve yararlanma haklarını kısıtlamayacak, engellemeyecek veya ihlal etmeyecek şekilde kullanmayı kabul ediyorsunuz. Bu kısıtlamalar veya engellemeler; yasal olmayan, herhangi bir kişiyi rahatsız edebilecek veya o kişide üzüntü veya sıkıntı yaratabilecek hareketler ve müstehcen veya hakaret içeren içeriğin yayınlanmasını kapsar. 

3. Web Sitesi’ne ve Uygulamalara herhangi bir iftira veya tehdit içeren, müstehcen, zararlı veya pornografik materyal veya herhangi bir şekilde başkalarının haklarını ( fikri mülkiyet hakları, mahremiyet hakları, gizlilik hakları dâhil olmak üzere) ihlal eden, sıkıntı yaratabilecek veya ilgili yasalara uymayan materyal ekleyemez veya Web Sitesi ya da Uygulamalar üzerinden bunları iletemezsiniz. Web Sitesinde ve Uygulamalarda aşağılayıcı, nezaketsiz, cinsiyet, ırk ayrımı veya hakaret içeren fikirler belirtmemelisiniz. Sizden her zaman diğer kullanıcılara saygılı davranmanızı bekliyoruz.

4. Uygulamaları kullanımınız dolayısıyla yönlendirilebileceğiniz üçüncü taraf web siteleri ya da uygulamalarından kaynaklanabilecek ücretlendirilmeler, şebeke kullanımından kaynaklanan tarife veya ücretler ve kişisel verilerinizin söz konusu üçüncü taraflarca işlenmesi konusunda Şirketimizin hiçbir sorumluluk altında olmayıp, bu konuda Şirketimizden hiçbir talepte bulunulamaz.

5. Feragat - YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, WEBSİTESİ İLE UYGULAMALARI VE WEBSİTESİ İLE  UYGULAMALARDAKİ BİZİMLE VEYA BİZİM ÜRÜN VE SERVİSLERİMİZLE VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÜRÜN VE SERVİSLERİYLE İLGİLİ BİLGİ, İSİM, GÖRÜNTÜ, FOTOĞRAF, LOGO VE İKONLARI "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİYORUZ VE YETERLİ KALİTE, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME, UYUMLULUK, GÜVENLİK VEYA DOĞRULUK GARANTİLERİ DÂHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERMİYORUZ. DOLAYLI VEYA ARIZİ HASARLAR DÂHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR HASAR VEYA WEB SİTESİ'NİN YA DA UYGULAMALARIN KULLANIMINA BAĞLI OLARAK VE BUNDAN DOĞAN VERİ VEYA KAR KULLANIMI VEYA BU KULLANIM HAKKININ KAYBEDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HASAR NEDENİYLE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. 

6. Hatalar ve Kesintiler - Web Sitesi veya Uygulamalar’daki materyalin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz veya hatasız olduğunu, arızaların düzeltileceğini veya Web Sitesi ile Uygulamaların ya da Web Sitesi ile Uygulamaların kullanılmasını sağlayan sunucunun virüssüz veya hatasız olduğunu garanti etmiyor veya materyallerin işlevsel, doğru ve güvenilir olduğunu taahhüt etmiyoruz. Web Sitesi’ne ve Uygulamalara girmeniz, Web Sitesi ve Uygulamaları kullanmanız veya Web Sitesi ya da Uygulamalar’da dolaşmanız ya da herhangi bir materyal, veri, metin, resim, video veya ses klibi indirmeniz nedeniyle bilgisayar ekipmanınız, Uygulamalara erişim sağladığınız cihazınız veya diğer aksesuarlarınızda meydana gelen hasarlar veya bunları etkileyebilecek virüsler nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz ve bu hususta sorumlu tutulamayız. 

7. Üçüncü Kişi Web Siteleri ve Uygulamalar - Web Sitesi veya Uygulamalar üzerinden eriştiğiniz materyalin veya herhangi bir üçüncü kişi Web Sitesi’nin ya da Uygulamasının erişilebilirliğinden sorumlu olmadığımızı ve ayrıca bu materyal ve web sitelerinde ya da uygulamalarda  bulunan veya bunlar üzerinden erişilen herhangi bir içerik, reklâm, ürün veya servisi doğrulamadığımızı veya bunların kullanımı veya esas alınmasından kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen veya bununla ilişkili herhangi bir hasar, zarar veya kusurdan ya da kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu veya yükümlü olmayacağımızı kabul ediyorsunuz. Siz ve Web Sitesi’nde ya da Uygulamalarda veya Web Sitesi ya da Uygulamalar aracılığıyla bulunan herhangi bir reklâm veren veya tüccar arasındaki alış-verişler; bu alış-verişlerle ilgili ödeme, ürün teslimi, hizmetler ve diğer şartlar, koşullar, garantiler veya taahhütler dâhil olmak üzere yalnızca Siz ve ilgili reklâm veren veya tüccar arasındadır. Böyle bir alış-veriş nedeniyle maruz kaldığınız herhangi bir kayıp veya zarardan Bizi sorumlu tutmayacağınızı kabul ediyorsunuz. 

8. Logolar - National Geographic Channel’ı tanımlayan isim, görüntü ve logolar, üçüncü kişiler ve onların eserleri, ürünleri ve hizmetleri National Geographic Society, NGT,Inc, NGC Network International, LLC ve iştiraklerinin, NGC Europe Limited ve onun iştiraklerinin ve/veya üçüncü kişilerin müseccel markalarıdır. Web Sitesi ve Uygulamalardaki hiçbir unsur; dolaylı olarak, fiil ve hareketlerden çıkarma yoluyla veya başka türlü Size veya başka bir üçüncü kişiye bahsi geçen isim, görüntü ve/veya logoların lisansının, herhangi bir ticari marka hakkının veya patentinin verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Telif ve veri tabanı hakları dâhil olmak üzere bu Web Sitesi ve Uygulamalar üzerindeki bütün haklar ve içerik Bize aittir ve bunların lisansı bize verilmiştir. 

9. İçerik Gönderilmesi - Web Sitesi'ne veya Uygulamalara herhangi bir metin, grafik, video veya sesli içerik (“İçerik”) dâhil olmak üzere herhangi bir içerik göndermeniz istendiğinde içerikle birlikte Bize İçerik’i kullanma, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayınlama, çevirme, bu içerikten yeni eserler yaratma, dağıtma, icra etme, oynatma ve bu İçerik'le ilgili her türlü telif ve tanıtım haklarını kullanma ve/veya bu İçerik'i İçerik’te yer alabilecek her türlü hakkın süresi boyunca şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilen herhangi bir ortamdaki diğer eserlere dâhil etmeye yönelik dünya çapında, sürekli, telifsiz, münhasır olmayan, alt lisansı verilebilir bir hak ve lisans vermeniz gerekmektedir. Eğer bu hakları Bize vermek istemiyorsanız; lütfen İçerik’i Web Sitesi’ne veya Uygulamalara göndermeyin. İçeriğinizi Web Sitesi’ne veya Uygulamalara göndererek şunları garanti edersiniz:

• (orijinal) İçerik Orijinaldir ve telif hakkı size aittir;

• (ihlal olmaması) İçerikte müstehcen, iftira niteliğinde, dine hakaret içeren unsurlar yer almamaktadır veya İçerik herhangi bir icracının hakkını, herhangi bir icracının mülkiyet hakkını, herhangi bir manevi hakkı, mahremiyet hakkını, reklam hakkını veya herhangi bir üçüncü kişinin başka bir hakkını ihlal edici nitelikte değildir;

• (kısıtlama ve ödemenin olmaması) Size veya herhangi bir üçüncü kişiye ödeme yapmaksızın veya herhangi bir kısıtlama olmaksızın Biz İçeriği kullanma, yayınlama, iletme ve başka türlü bu İçerik’ten faydalanma ve bu sözleşmede verilen hakları kullanma hakkına sahibiz ve Siz İçerik’te yer alan manevi haklar olarak adlandırılan bütün haklardan feragat edersiniz; ve

• (üçüncü kişiler) İçerik ve bu İçerik’in tarafımızdan kullanımına ilişkin izin verme yetkisine sahip veya bu izni vermesi gereken bütün kişilerden gerekli izin ve muvafakatler tarafınızdan alınmıştır ve İçerik veya İçerik'in tarafımızdan çoğaltılması herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmeyecektir.

10. Tazminat - İstenildiği takdirde bu Şart ve Koşullar'ın Sizin tarafınızdan gerçekleştirilen ihlallerinden kaynaklanan; yasal harçlar dâhil olmak üzere her türlü iddia, sorumluluk, hasar, maliyet ve masrafa veya Web Sitesi'ni ya da Uygulamaları kullanmanızdan kaynaklanan diğer yükümlülüklere karşı Bizi derhal tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz. 

11. Sona erdirme - Eğer kendi takdirimize bağlı olarak bu Şart ve Koşullar’ı ihlal ettiğinizi ya da yine kendi takdir yetkimize dayanarak kabul edilemez olarak değerlendirdiğimiz hareketlerde bulunduğunuzu tespit ettiğimiz takdirde; Web Sitesi’ni ve Uygulamaları kullanma hakkınızı derhal sona erdirme hakkına sahip olacağız. 

12. Geçersiz olma - Eğer bu Şart ve Koşullar’dan herhangi birinin; bu Şart ve Koşullar’ın geçerli olması planlanan herhangi bir devlet veya ülkenin yasalarına göre yasadışı, geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilirse; bu durumda bu Şart veya Koşul’un yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilen yargı yetkisi ölçüsünde ve dâhilinde söz konusu şart veya koşul bu maddeden silinecek ve diğer şart ve koşullar geçerliliğini koruyacak olup bağlayıcı ve uygulanabilir olmaya devam edecektir. 

13. Geçerli Kanun - Bu Şart ve Koşullar İngiltere ve Galler yasalarına uygun olarak idare edilecek ve yorumlanacaktır. Bu Şart ve Koşullar’dan kaynaklanan ihtilaflar münhasıran İngiltere ve Galler mahkemeleri’nin yargı yetkisine tabi olacaktır.

14. Kabul etmeme - Eğer bu Şart ve Koşullar tam olarak kabul edilmezse, Web Sitesi’ne ve Uygulamalara erişim iznine sahip olamazsınız ve Web Sitesi’ni ve Uygulamaları kullanmayı derhal bırakmanız gerekir. 

15. Gizlilik - Sizinle ilgili Bizim tarafımızdan toplanan herhangi bir kişisel bilgi konusunda geçerli Türkiye Cumhuriyeti Veri Koruma mevzuatına uyacağız. Web Sitesi’nin farklı sayfalarına ya da Uygulamalara kendinizle ilgili çeşitli temel bilgileri girmeniz istenebilir. Bu bilgiyi Gizlilik Politikamız'a uygun olarak kullanacağız.