Publicidad
http://assets.natgeotv.com/Shows/1698.jpg
  • NAZCA ÇÖLÜ’NÜN SIRLARI

AÇIKLAMA

Güney Peru'nun binlerce kilometrelik çöllerinde insanoğlunun en büyük sırlarından biri uzanıyor: toprağa işlenmiş bir takım dev çizgilerin biraraya getirdiği insanlar ve türlü canlıları betimleyen desenler, çeşitli geometrik şekiller havadan bakıldığında gözalıcı ve alışılmadık bir manzara sunuyor. Nazca çizgilerinin kullanımı hakkında günümüzde ortaya atılan teoriler antik ırklara, astronomik takvimlere ve hatta uzaylılara kadar çeşitlilik gösterirken, yepyeni bir bakış açısı ve yeraltında bulunan kafasız bir iskelet bu çizgilerin gizemini çözmeye yarayacak gerçek ipuçlarını oluşturabilir mi?


Nazca Çölü'nün Sırları (Nasca Lines Decoded) tüm cevapları teorilerin hepsini gözden geçirerek arıyor ve M.Ö. 100 yıllarında bu çölde yaşayan Nazca halkının çizgileri neden yaptığını ortaya çıkartıyor. Bilim adamları yüksek teknoloji ürünü robot helikopterler yardımıyla çölde çaprazlar çizen Nazca çizgilerinin ilk sayısal haritasını çiziyor. Böylece çölün, antik yerleşim alanlarının ve çizgilerin arasındaki bağı çözmeye çalışıyorlar. Veriler çizgilerin enlemini, boylamını, uzunluğunu, yüksekliğini ve diğer objelere olan uzaklığını gösterip, bilimadamlarının yeni teorileri daha da derinlemesine sorgulamasını sağlıyor...

Böyle zorlu bir çölde süregelmiş olan hayatta kalma çabası, bölge halkının Nazca Tanrıları ile yoğun bir bağ kurmaya çabalamasına sebep olmuş olabilir. Nazca Çölü'nün Sırları'nda (Nasca Lines Decoded) bilimadamları Nazcalıların hayatta kalmak için ve tanrıları onurlandırmak için aldıkları güçlü önlemleri de değerlendirmeye alıyor. Arkeolog Christina Conlee törenle gömülmüş, ancak kemiklerindeki izlerden dehşet verici bir şekilde başı kesildiği anlaşılan genç bir erkek iskeleti buluyor. Bilimadamları bu izlerin Nazcalıların yaşam ve ölümüyle ilgili ne ifade ettiğiyle ilgili önemli ipuçları buluyor. Kesik kafaların kullanımı Nazca çömleklerinde oldukça yaygın olup, iskeletin bulunduğu mezarda üstünde kesik bir kafa ve içinden çıkan bir ağaç resmi olan seramik bir çömlek göze çarpıyor. Ancak bu bir idam mı, yoksa tanrılara verilen bir kurban mı? İskeletin konumu, gömülüş şekli ve kendisi bilimadamlarına Nazca çizgilerinin asıl amacıyla ilgili bilgi verebilir mi?


Nazca çizgilerini yapan nesiller, insanlığın yaptığı en huşu uyandıran gizemlerden birini yapmak için kavurucu sıcak havayla boğuştular. İlk çizgiler tanrıların ve hayvanların şeklindeyken, sonraki çizgiler daha büyük ve daha geometrikti. Yapımı basit, ama etkiliydi; işçiler çizgileri ahşap sırıklar ve pamuktan ipler kullanarak çizdiler ve ayırdıkları taşları kenarlara dizdiler. Nazca halkı verim için yağmurlara bağlı oldukları için, bilimadamları çizgilerin yağmur duası için kullanılan açık hava tapınakları olduğu görüşüne de sıcak bakıyor... Dramatik hikayeler ve uzman görüşleri izleyicileri Peru'nun güneyindeki çöllerde tarih öncesi zamanlara taşıyor ve Nazca yaşamını net bir şekilde görmelerini sağlıyor.

BÖLÜMLER

  • Nazca Çölü’nün Sırları
    Nasca halkının 2000 yıl önce Peru steplerine çizdiği devasa geometrik şekillerin gizemini modern bilimin ışığında çözün.
  • Nazca Çölü’nün Sırları
    Nasca halkının 2000 yıl önce Peru steplerine çizdiği devasa geometrik şekillerin gizemini modern bilimin ışığında çözün.
  • Nazca Çölü’nün Sırları: Nazca Çölünün Sırları
    Nasca halkının 2000 yıl önce Peru steplerine çizdiği devasa geometrik şekillerin gizemini modern bilimin ışığında çözün.
REKLAMLAR

FOTOĞRAFLAR

VIDEOLAR