#BenimGözümden Yarışma Koşulları

National Geographic Türkiye sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek sayfa kullanım ve kampanya katılım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul etmiş olursunuz.

 

#BenimGözümden Yarışma Koşulları

https://www.natgeotv.com/tr/ozel/benimgozumden-yarisma-kosullari adresinde yer almaktadır.

FOX NETWORKS GROUP YAPIM LTD. STİ. (“FNG Türkiye”) bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

#BenimGözümden yarışması katılımcıları https://www.instagram.com/natgeotvturkiye/ adresine her yeni girişlerinde, şartnamenin güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle, lütfen #BenimGözümden Yarışma Koşulları sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

 

Şartlar

1- 18 yaşından küçükler yarışmaya katılamaz. Katılsalar dahi ödül üzerinde hak iddia edemezler.

2- #BenimGözümden yarışması hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, mevzuata aykırı bir amaç için ve başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.

3- FNG Türkiye bu uygulamaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve cep telefonları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan dolayı (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması, vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayar ve cep telefonuna yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

4- FNG Türkiye kişisel bilgilerin gizli tutulması konusunda gerekli tedbirleri almaktadır. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına rağmen sisteme düzenlenecek saldırılar sonucunda bu bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi FNG Türkiye’nin sorumluluğunda değildir. Yarışmaya katılanlar, kişisel verilerinin yarışmanın düzenlenmesi ile ilgili olarak işlenmesine, kişisel verilerinin yurt içinde ve yurt dışında bulunan FNG Türkiye iş ortakları, iştirak ve grup şirketleri ile paylaşmasına onay vermektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları ile ilgili bilgi sağlanmaktadır.

5- FNG Türkiye’nin her zaman, tek taraflı olarak uygulama yayınını sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. FNG Türkiye, katılım koşullarında herhangi bir uyarı olmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler, uygulama sayfasında ilan edilir edilmez yürürlüğe girmektedir. Uygulamaya yapılan her yeni girişte, kullanıcılar, uygulamanın mevcut ve yenilenmiş katılım şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

6- FNG Türkiye, kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği bir katılımı, geri çevirme, haksız rekabete yol açan bir kullanıcıyı diskalifiye etme yetkisine sahiptir.

7- #BenimGözümden yarışması işleyişi şu şekildedir:

  • Katılımcılar, #BenimGözümden yarışmasına katılmak için https://www.instagram.com/natgeotvturkiye/ adresine giderler.
  • Kullanıcılar, ayın temasına uygun, kendi çektikleri fotoğrafları #BenimGözümden etiketiyle Instagram’da paylaşırlar.
  • Yarışma sonucu, ayın jürisi tarafından belirlenecektir.
  • Jüri tarafından belirlenen fotoğraf National Geographic Türkiye sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.
  • Kazanana iletilen muvafakatnamenin doldurulmaması, hatalı veya eksik bilgi verilmesi durumunda katılımcılar herhangi bir ödüle hak kazanamazlar. Bilgileri eksik bulunan kullanıcı, yarışmada ödül kazansa dahi, ödül için hak talep edemez. Kullanıcıların fotoğrafının National Geographic Türkiye sosyal medya hesaplarında paylaşılabilmesi için yarışma sonuçlanana kadar paylaştıkları fotoğrafları silmemek zorundadır.
  • Kazanan katılımcılar ile Instagram üzerinden iletişime geçilecek ve iletişim bilgileri istenecektir.
  • FNG Türkiye, kampanya başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
  • Kampanyada kayıtlı her üyenin kendi adına yarışması gerekmektedir. Başkaları yerine katılanlar ya da kendi adlarına başkasının katılmasına izin verenlerin katılımları iptal edilir. Kullanıcılar hiçbir şekilde bu kampanyadan yararlandığı hakları başkasına devredemez veya FNG Türkiye’den bu yönde bir talepte bulunamaz.
  • Yanlış bilgi beyan eden kullanıcılar yarışma ödülünü kazanamazlar.
  • Kazanılan ödül nakde çevrilemez, başka bir kişiye devredilemez.

8- FNG Türkiye çalışanları ve bu çalışanların 1. dereceden yakınları uygulamaya katılamazlar.

9- Bu kampanyanın Instagram ile bir ilişkisi yoktur. Yaşanabilecek problemlerden Instagram sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların, Instagram kullanımları, Instagram’ın kendi kullanım koşullarına tabidir.

10- #BenimGözümden yarışması katılımcıları, kampanya ile ilgili bir ihtilafın çıkması hâlinde, bu ihtilafın, kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinin münhasıran yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

11- #BenimGözümden yarışması katılımcıları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde FNG Türkiye’nin bu nedenle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları ve doğacak her türlü zararları için kullanıcıya rücu edilir.

12- Bu kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik kapsamı dışındadır.

13- #BenimGözümden yarışması katılımcıları, işbu #BenimGözümden yarışması koşullarına uymayı peşinen kabul eder.

14- FNG Türkiye uygulamayı sebep göstermeksizin sonlandırma hakkını saklı tutar.

15- Katılımcılar 1977 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Kanununa ve buna ilişkin tüm ek ve değişikliklere (ve bunun tüm yerel ve yabancı muadillerine,Türkiye Sözleşmenin yürürlüğe girdiği yer] yasaları dahil olmak üzere) ve 2010 tarihli Birleşik Krallık Rüşvetle Mücadele Kanununa uymayı kabul eder.

Katılımcılar ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’ndekiler ve Türkiye yargı çevresindekiler dahil olmak üzere yürürlükteki tüm kısıtlamalara ve ihracat kontrol yasalarına tamamen uymayı kabul eder.

FNG Türkiye bu şartlara uymayan katılımcıları diskalifiye edecektir.