ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV:

Πρόγραμμα
ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV:

Έξω από τα Όρια της Επιστήμης(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 07.40Έξω από τα Όρια της Επιστήμης(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 08.05Τραγωδία στον Αέρα(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 08.50Τραγωδία στον Αέρα(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 09.40Ιδιοφυΐα από τον Stephen Hawking(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 10.2510 Σενάρια για το Τέλος του Κόσμου(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 11.1510 Σενάρια για το Τέλος του Κόσμου(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 12.05Το Απέραντο Σύμπαν του Χαμπλ(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 12.55Το Κοσμικό Ταξίδι του Χαμπλ(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 13.40Rosetta: Η Προσεδάφιση στον Κομήτη(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 14.30Έξω από τα Όρια της Επιστήμης(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 14.55Έξω από τα Όρια της Επιστήμης(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 15.20Έξω από τα Όρια της Επιστήμης(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 15.45Έξω από τα Όρια της Επιστήμης(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 16.10Street Genius(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 16.35Street Genius(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 17.00Supercar Megabuild(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 17.45Αυτοκίνητα Εκπέμπουν SOS(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 18.30Αυτοκίνητα Εκπέμπουν SOS(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 19.20Στα Βάθη των Μεγάλων Λιμνών(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 20.10Το Πλοίο-Φάντασμα της Βαλτικής(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 21.00Στα Βάθη της Πειρατικής Πόλης(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 21.50Στα Βάθη των Ωκεανών: Μυστήρια στον Πυθμένα(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 22.40Origins: Το Ταξίδι της Ανθρωπότητας(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 23.30Το Πλοίο-Φάντασμα της Βαλτικής(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 00.20Στα Βάθη της Πειρατικής Πόλης(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 01.10Στα Βάθη των Ωκεανών: Μυστήρια στον Πυθμένα(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 02.00Origins: Το Ταξίδι της Ανθρωπότητας(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 02.50Rosetta: Η Προσεδάφιση στον Κομήτη(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 03.35Έξω από τα Όρια της Επιστήμης(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 04.00Έξω από τα Όρια της Επιστήμης(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 04.25Έξω από τα Όρια της Επιστήμης(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 04.50Έξω από τα Όρια της Επιστήμης(Κ-ΑΗΓΣ)

 • 05.15Street Genius(Κ-ΕΗΓΣ)

 • 05.40Street Genius(Κ-ΕΗΓΣ)