Στα Βάθη του Τιτανικού

88
© National Geographic
Στα Βάθη του Τιτανικού

Σύνοψη

Χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές εικονικής οπτικοποίησης, εξερευνούμε το ναυάγιο του Τιτανικού για να αποκαλύψουμε τα μυστικά της άτυχης μοίρας του 'αβύθιστου' πλοίου.