Τα πιο Φονικά Ζώα της Αμερικής

© National Geographic
Τα πιο Φονικά Ζώα της Αμερικής

Σύνοψη

Χρησιμοποιώντας το καλύτερο υλικό από την άγρια φύση, γεμάτο με αρπακτικά, αυτό το ωριαίο αφιέρωμα παρουσιάζει τα πιο άγρια ζώα της Αμερικής, όπως αρκούδες, λύκους, κούγκαρ, αλιγάτορες και αετούς.