Δολοφόνοι στα Βάθη των Ωκεανών: Σκοτεινός Κόσμος

© National Geographic
Δολοφόνοι στα Βάθη των Ωκεανών: Σκοτεινός Κόσμος

Σύνοψη

Υπάρχουν πολλοί τρόποι θανάτου στη θάλασσα. Από τα ρηχά νερά μέχρι τα πιο σκοτεινά βάθη, αποκαλύπτουμε μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς θηρευτές του πλανήτη.