Άγριες Ακτογραμμές

Κυριακή 30 Ιουνίου 15.30

© National Geographic
Άγριες Ακτογραμμές

Σύνοψη

Οι ακτογραμμές του κόσμου είναι ποικίλες και δυναμικές. Έχουν δημιουργηθεί από φωτιά και συγκρουόμενες ηπείρους, ενώ έχουν διαμορφωθεί από μια αδιάκοπη δίνη καιρικών συνθηκών και ρευμάτων. Αποτελούν μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πρώτη γραμμή, όπου η ξηρά συναντά τη θάλασσα με βίαιη οργή και άφθονα πλούτη.

Εναλλακτικές ώρες προβολής

  • Αμέσως μετά
    Δευτέρα 17 Ιουνίου 04.40
    Στο National Geographic WILD
    Κυριακή 30 Ιουνίου 15.30
    Στο National Geographic WILD