Άγρια Κορέα

1212

Promo

00:30

Σύνοψη

Για χιλιάδες χρόνια, η Κορέα ήταν διάσημη για την εκπληκτική φυσική της ομορφιά. Σήμερα, είναι πιο γνωστή για τις δεκαετίες συγκρούσεων. Πέρα όμως από τις μάχες και τα οχυρά, η Κορέα είναι μια χώρα απίστευτης φυσικής ομορφιάς και εντυπωσιακής άγριας ζωής.

Επεισόδια

ΚΥΚΛΟΣ 1
  • Η Φωνή της Φύσης

    +

    Η Κορέα είναι γνωστή ως μια σύγχρονη χώρα με υψηλή τεχνολογία. Αλλά, πέρα από το βουητό των πόλεων, υπάρχει μια γη με απίστευτη φυσική ομορφιά και εντυπωσιακή άγρια ζωή.

  • Πέρα από τα Σύνορα

    +

    Για χιλιάδες χρόνια, η Κορέα ήταν γνωστή για την ομορφιά της. Σήμερα, είναι γνωστή για τις δεκαετίες συγκρούσεων. Αλλά, πέρα από τις μάχες και τα φρούρια, υπάρχει μια γη με εκπληκτική φυσική ομορφιά και εντυπωσιακή άγρια ζωή.