Moj bionički ljubimac

AllAll
© 2014 THIRTEEN Productions LLC
Moj bionički ljubimac

Sinopsis

Dalek smo put prevalili u našim odnosima sa životinjama. Krenuli smo kao vlasnici da bismo stigli do čuvara, a životinje su članovi naših obitelji. Danas idemo i korak dalje je neke invalidne životinje dobivaju vrhunske protetičke uređaje.