Misterij velikog špiljskog pauka

AllAll
Sixteen Legs Bookend © Trust
Misterij velikog špiljskog pauka

Sinopsis

Golemi prethistorijski pauci, koji su nadživjeli dinosaure, ljubav traže u tami, a Neil Gaiman putuje do najdubljih australskih špilja kako bi zaronio u mračni svijet prvih pletača mreža.