Hitlerovo poslednje uporište

12+12+
Hitler's Last Stand © National Geographic
Hitlerovo poslednje uporište

Sinopsis

Nakon iznenadnog iskrcavanja na Dan de, nacisti se bore da zadrže kontrolu nad gradovima i utvrđenjima u okupiranoj Evropi.

Epizode

 • Osveta za otpor

  +

  Jula 1944. nakon drske provokacije nacističke vođe, šalje deset hiljada vojnika u Francusku kako bi ugušili pobunu francuskog pokreta otpora.

 • Artiljerijski obračun

  +

  Avgusta 1944. tokom operacije "Lüttich" nemački vojnici uspevaju da okruže bataljon američkih vojnika. Američki operater artiljerije i njegova radio-veza jesu sve što stoji između preživljavanja i smrti.

 • Bes tvrđave

  +

  Kasne 1944. general Paton odlučuje da zauzme utvrđenje "Koenigsmacker", kako bi onesposobio artiljerijsko postrojenje. Mala grupa američkih vojnika koristi plastični eksploziv, granate i benzin da bi osvojili utvrđenje.

 • Odbrana Rajne

  +

  Februara 1945. nakon što je većina vojnog puka ubijena, kanadski komandant preuzima vođstvo tokom bitke.

 • Šuma iz pakla

  +

  Da bi pomogao saborcima, koji pokušavaju da se probiju kroz nemačku odbranu u šumi Hurtgen, hrabri američki vojnik, puzeći prolazi kroz neprijateljsko minsko polje, da bi zauzeo mitraljesko gnezdo.

 • Audi Marfi

  +

  Kada je poručniku Audiju Marfiju ponestalo metaka, odlučuje da se popne na gorući lov na tenkove i nastavi da pruža otpor. Ovim činom postaje holivudska legenda.