Nacističke megastrukture: Hitlerovi ratni vozovi

12+12+
National Geographic
Nacističke megastrukture: Hitlerovi ratni vozovi

Sinopsis

Železnice su bile životna snaga nacističko carstva. Široka mreže koja je širila nacističku ambiciju i kontrolu širom Evrope, pa i šire.