Spøkelsesskip på havets bunn

Drain The Ocean- Atlantic's Deadly Triangle Compilation © National Geographic
Spøkelsesskip på havets bunn

Info

Bli med på utforskningen av en ny verden, en verden som ligger langt under havoverflaten, faktisk helt nede på bunnen av Atlanterhavet. Hva vet vi egentlig om det store havet på 100 kvadratkilometer? Og hvorfor ligger det så mange vrak på bunnen? Er det merkelige, overnaturlige krefter eller naturkreftene som ligger bak dette? Kan vitenskapen forklare det store antallet fly- og skipsvrak? Bli med på ekspedisjonen som dykker ned til tapte fartøy og følg vitenskapsmennene som utforsker de dypeste og mørkeste krokene av verden under havet. Med ny teknologi og sonardata "tømmes" Bermudatriangelet for å avdekke skipene på bunnen av Atlanterhavet. Ved å bruke tredimensjonale kart får vi et nytt innblikk i det gamle mysteriet.