Austria's Wild Heritage - One Country Six National Parks

©National Geographic
Austria's Wild Heritage - One Country Six National Parks

Info

Vi får se mektige fjelltopper, formet av naturkreftene, en av de største våtmarkene i Sentral-Europa og store sletter som gir et tilfluktssted for utallige skapninger som nettopp har kommet tilbake til ravinene fra nærliggende grenseregioner. Østerrikes nasjonalparker ble opprettet for å beskytte et av de mest mangfoldige landskapene og noen av de mest interessante dyrene på det europeiske kontinentet.

Episoder

Sesong 1
  • The Origins

    +

    Første del forteller om bakgrunnen til nasjonalparkene i Østerrike, definert av visjonene til noen visjonære mennesker og andres sivile ulydighet. Én av dem husker okkupasjonen av våtmarkene og kampen mot byggingen av en kraftstasjon samt demonstrasjonene mot etableringen av en skytebane. Samtidig blir det spennende historier fra naturen og flotte dyrebilder.

  • The Challenges

    +

    Del to handler om fremtidens utfordringer. Hvordan håndterer nasjonalparkene fremmede arter som invaderer området og hva har man lykkes med å gjøre? I nasjonalparken Hohe Tauern har man fått tilbake tidligere utryddede artene alpesteinbukk og gribb. I Gesäuse-nasjonalpark har snøskred lagt til rette for yrende habitater, med sjeldne sommerfugler som apollo.