Pingvinfest

Penguinpalooza © Arrow Media
Pingvinfest

Info

Det finnes 18 pingvinarter rundt Antarktis. Vi ser på alt fra den største arten og helt ned til den lille, blå dvergpingvinen.