Rovdyrenes hemmelige liv

Rovdyrenes hemmelige liv

Info

Ved hjelp av ny kamerateknikk og avanserte produksjonsmetoder ser man nærmere på styrkene og svakhetene til verdens fremste rovdyr. Hvert program tar for seg konflikter som finner sted på en unik slagmark, en arena som påvirker hvordan rovdyrene jakter.

Episoder

  • Under overflaten

    +

    Elvene og havene er som slagmarker der selv de største og farligste rovdyrene får testet hvor modige de er.

  • Fri sikt

    +

    Opplev steder der engene, tundraen og isen strekker seg så langt øyet kan se. Uten trær som kan dempe vinden blir det ekstremt lave temperaturer.