Podróż do Saturna

1212
Exploration Production Inc.
Podróż do Saturna

Opis

We wrześniu 2017 r. misja sondy Cassini wejdzie w kluczową fazę. Urządzenie przekaże dane o pierścieniach Saturna, jego księżycach i atmosferze.