Dzikie wybrzeże Kalifornii

1212
Simon Bull
Dzikie wybrzeże Kalifornii

Opis

Wizyta w Big Sur, jednym z najpiękniejszych rejonów Kalifornii, w którym dzikie zwierzęta walczą o siedliska i przetrwanie.