Great Lakes under ytan

Great Lakes under ytan

Programinfo

Nordamerikas spektakulära stora sjöar är i ständig geologisk förändring. Följ med och se hur det egentligen ser ut under ytan.