Kuriositeter: livet för Mars Rover

National Geographic
Kuriositeter: livet för Mars Rover

Programinfo

Nya intervjuer, ny grafik och nya animationer uppdaterar specialprogrammet ”Martion Mega Rover” från 2012, som följer de två fordonen som arbetar på Mars: Opportunity, som rullat på Mars ända sedan 2004, och Curiosity, som landade 2012. All uppståndelse kring bemannade resor till Mars under nästkommande 20 år kan härledas till dessa två pionjärfordon, våra enda representanter på Mars just nu. Deras upptäckter och de livliga bilder de skickar hem utgör en kontinuerlig källa till inspiration och är orsaken till att vi vill återvända.