Flodhäst vs krokodil

Flodhäst vs krokodil

Programinfo

Två av Afrikas farligaste djur lever sida vid sida, det ena är en tung gräsätare, det andra planetens främsta sötvattenlevande rovdjur.